POČET NÁVŠTĚV:

Load Counter

Ani jihočeský tramping nebude zapomenutý

11. února 2011 v 17:56 | Hanka Hosnedlová |  Archiv
Ať už je pohled veřejnosti na tramping jakýkoliv, je to bez debaty fenomén, který nemá jinde ve světě obdoby. Svou filozofií, která je postavená na volnosti a svobodě a v předchozích politických obdobích i na jakési formě svébytného protestu, znamenal pro totalitní režimy i jistou hrozbu. Navíc i tím, že trampové vždycky nekompromisně odmítali (i za ceny ztráty nabízených výhod) jakoukoliv oficiální organizovanost a podřízenost. Za víc než devět desítek existence tohoto neformálního specifického hnutí romantiků, které nevymazala ani nastupující komerční vlna, popsal tramping hezkých pár stránek historie. Z trampských řad vzešly i mnohé známé osobnosti kulturního a sportovního světa, v tomto prostředí vznikala i umělecká a literární díla. To všechno stojí za to zachytit alespoň v mozaice faktografických střípků a uchovat pro další generace, protože i tramping se mění. Není to žádná fosilie uzavřená v ortodoxním pouzdře starých zvyků.
Podobné snahy se objevují už hezky dlouho, dokonce vznikla už i trampská muzea - ať už je řeč o polosoukromých aktivitách či o projektu zaštítěném v celonárodním měřítku Národním muzeem. K tomu v posledních měsících přibyla i jihočeská varianta. Ta se hodlá zaměřit právě na dílčí, regionální tramping, mapování zdejšího jihočeského dění, známých trampských lokalit či osobností. V žádném případě by v rámci celostátních sbírek nemohl být věnován takový prostor jednomu jedinému regionu, věci a dokumentace by se logicky rozptýlily a utopily mezi ostatními. A kromě toho Jihočeši tak mají šanci věnovat se více jak jednotlivým etapám trampského kvasu v daných trampských lokalitách i trampským osobnostem, mezi nimiž nechybí spisovatelé, malíři, hudebníci, sportovci apod.
Ačkoliv první konkrétní kroky byly učiněny teprve ke konci loňského roku, myšlenka na zbudování trampské expozice pod střechou Jihočeského muzea se v různých rovinách probírá již několik let. Rozjezd takového projektu ale brzdilo vyřešení jednoduché otázky, kdo by převzal garanci za sbírkovou činnost a kdo za odborné zpracování v rámci muzea.
Nakonec jsme se díky vstřícnosti a pochopení ředitele Jihočeského muzea Pavla Šafra dohodli, že trampové dají dohromady jakousi pracovní
trampskou skupinu. Ta by se věnovala sběru příslušných exponátů z trampského dění a historie, jejich určení a popisu. A muzeum vyčlenilo mladého a ochotného pracovníka - Leoše Nikrmajera, který má k filozofii trampingu docela blízko a navíc bude zpracovávat dodané předměty a dokumenty podle muzejních norem.
V osmičlenné trampské skupině, většinou pamětníků, zatím funguje Milan Soukup - Chiclets,
Pete Heřman, Rosťa Černý, Pavel Petrách - Ferry, Petr Veselý - Jožin, Ilka a Míťa Bürgerovi a Hanka Hosnedlová. V první fázi byl zpracován nástin scénáře rozděleného na časové segmenty od 20. let a zahrnujícího určité známé trampské lokality. Nejvíc je zatím podchyceno Českobudějovicko a Českokrumlovsko, i když ani tady není příliš podkladů zejména k prvorepublikových a válečným létům. Chybí ale povědomí a systematičtější dokumentace k trampskému dění na Strakonicku, Jindřichohradecku, Písecku, Táborsku, Prachaticku a Pelhřimovsku. Proto se také touto cestou obracíme na pamětníky i současníky s prosbou o pomoc v tomto směru. Vždyť pamětníci nám odcházejí na cesty bez návratu stále rychlejším tempem a s nimi i vzpomínky na to, co bylo...
Snahou tohoto projektu je zachránit veškeré dostupné připomínky uplynulých trampských let i třeba tam, kde pozůstalí nemají o tyto předměty a písemnosti zájem a nezřídka pak takové věci končí v popelnici. A pokud se nechcete svých sběratelských vzácností vzdát právě nyní, můžete je muzeu odkázat v závěti. Jinou možností je dlouhodobé zapůjčení exponátů či jejich propůjčení k okopírování apod.
Nemusíme asi ani připomínat, že u každého exponátu bude uveden dárce, případně autor a další data. Budovaná sbírka bude sloužit jako základ trvalé trampské expozice a muzeum garantuje její spolehlivé uchování. Je nám jasné, že ne každý z trampského společenství takovou prezentaci vítá, že se zřejmě nepodaří souvisle zmapovat celých těch více než devět desítek let, ale hlavně, že je to běh na dlouhou trať. I při optimistickém výhledu počítáme s první prezentací pro veřejnost někdy na začátku roku 2013. Ale čas ubíhá rychleji, než bychom si přáli...
A kam se svými nabídkami obracet? Buď rovnou na Jihočeské muzeum anebo na kteréhokoliv ze členů přípravné skupiny.
Skupina pro přípravu trampských sbírek
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama